romany gypsy trailers

epsom605 epsom6911 epsom6913 epsom6915 epsom693

EPSOM DOWNS. JUNE 1969

epsom692 epsom698 epsom699

A FINE CARLIGHT !

THIS TRAILER IS SOMETHING DIFFERENT!

 

 

 

 

 

 

PHOTO'S COPYRIGHT OF BRITISH PATHE